TRAFIKSELSKABET MOVIA

RAMMEAFTALE

Bygherre:
TRAFIKSELSKABET MOVIA

Produkter:
BY:
Læskærme
Cykelparkering
Affaldskurve
Bænke

LAND:
Læskærme
Cykelparkering
Affaldskurve

Se sortiment her.

Trafikselskabet Movia har siden den 1. januar 2007 stået for bustrafik i Region Hovedstaden, Region Sjælland, samt en række lokalbaner. Movia har fra 2018 en tværkommunal rammeaftale med VEKSØ for at give passagererne bedre kvalitet og mere komfort ved stoppestederne.

Rammeaftalen giver kommunerne adgang til at opgradere og vedligeholde stoppesteder med moderne, ensartet udstyr.

Der er to produktlinjer at vælge imellem for kommunerne – et basis sortiment med fokus på funktionalitet og pris til brug for stoppesteder med få brugere, og et tilkøbs sortiment med højere designmæssig standard, der egner sig til opsætning ved større stoppesteder med megen trafik og i byerne. De forskellige produktlinjer hedder by og land.