Nordjyllands Trafikselskab | Foto: Isabella Weber Schultz, C.F. Møller Architects

NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB

RAMMEAFTALE

Bygherre:
Nordjyllands Trafikselskab

Designer:
C.F. Møller Design

Produkter:
Specialdesignede buslæskærme
Standere
Bænke
Cykeloverdækning
Cykelstativer
Cykellæn
Affaldskurve

Da Nordjyllands Trafikselskab i 2015 gik i gang med at forny sine busskure, var der to mål: At give de rejsende en god stoppestedsoplevelse og at skabe en fælles identitet for offentlig transport på tværs af kommunegrænser.

Nordjyllands Trafikselskab udviklede i samarbejde med C.F. Møller Design et designoplæg, som VEKSØ derefter vandt produktudvikling, produktion og montage af. Den videre udvikling af designet skete i et tæt samarbejde mellem trafikselskabet, tegnestuen og VEKSØ.

Designet af læskærme og standere er udført med vægt på gennemprøvede og holdbare materialer. En af styrkerne ved designet er, at det kan tilpasses lokale behov, uden at det går ud over ensartetheden på tværs af byer. Læskærmens lysegrå vinkel og standerens gule top gør stoppestedet let genkendeligt for brugeren. Designet sætter desuden faste spilleregler for kommunikationen med passagererne, fordi informationer optræder de samme steder og med samme udtryk på de forskellige varianter.

Rammeaftalen med nem bestilling for de 11 kommuner i Nordjyllands Trafikselskab har betydet, at VEKSØ har leveret over 100 læskærme til de nordjyske byer og veje. Dertil kommer bænke, cykelparkering, standere og affaldskurve.

For VEKSØ har det været en meget positiv proces, hvor projektafdelingens kompetencer er kommet til deres ret i et godt samarbejde med designer og kunde.