CYKLISME

I moderne byer får cyklisme mere og mere fokus, og det er også svært ikke at se fordelene i det bæredygtige transportmiddel. Færre biler i byerne er til gavn for både trafikanter og miljøet. Derudover er der helbredsmæssige fordele ved at vælge cyklen frem for bilen. En moderne by er en grøn og ren by, der er tryg og praktisk at bo og opholde sig i.

Derfor skal man i byplanlægningen tage hensyn til cyklismen og sikre, at byen er attraktiv at være cyklist i. Det handler også om gode cykelstier, den rigtige belysning, gode parkeringsforhold og om servicestationer med cykelpumper til cykler placeret strategisk rundt om i byen. Hos VEKSØ har vi flere produkter, der henvender sig til byens cykeltrafikanter.

CYKLISTER I BYEN

I byplanlægningen bliver det mere og mere nødvendigt at tænkte cyklister ind i bybilledet. Der gøres tiltag til at gøre livet lettere for byens bløde trafikanter.

Her kan Smart City-produkter til cyklisme som lys i cykelstierne, cykeltællere og automatiske cykelpumper kan være med til at gøre livet som cyklist i byen mere attraktivt. Også cykelparkering, hvor man kan parkere cyklerne i flere lag og cykelstativer, som kan tage alle typer cykeldæk, fra de tynde dæk til racercykler til de tykke mountainbike-dæk er vigtige i en moderne cykelby.

Derudover skal byen sørge for overdækning over cykelparkeringen, der sikrer, at cyklerne står tørt og godt i alt slags vejr. Overdækningerne kan i sig selv kan være skulpturelle elementer i byrummet og komplementere den eksisterende arkitektur.

CYKLER I SKOLEN

Mange kommuner har fokus på at få flere børn til at cykle i skole. Her er det vigtigt at sikre en god og sikker skolevej, og at parkeringsforholdene på skolen er gode. Cykeltyveri er udbredt i de større byer, specielt måske ved skoler.

Man skal på skoler sørge for et område dedikeret til cykelparkering, gerne med overdækning over området og god belysning. Her skal være cykelstativer, der kan tage alle typer dæk og med god mulighed for at låse cyklen, evt. stellet, fast til stativet.

For at gøre skolen mere sikker for de bløde trafikanter kan man med fordel opstille pullerter med lys eller reflekser, der tydeliggør, hvor de forskellige trafikanter må færdes.