MILJØSTATIONER

En ren by er en smuk by og et sted, der er godt og behageligt for byens borgere at leve og arbejde. Derfor skal man sikre let og praktisk adgang til affaldsbeholdere i det kollektive byrum. Miljøstationer bruges til afskærmning og sortering af affald i byrum og gårdmiljøer ved boligblokke.

Det er praktisk at samle affaldsbeholderne på ét sted, og dermed gør man affaldshåndtering lettere for brugerne. Det er medvirkende til, at affaldet bliver smidt ud og sorteret, hvilket giver en ren by. Den korrekte affaldssortering giver et mere bæredygtigt renhold.

AFFALDSSYSTEMER I DET KOLLEKTIVE BYRUM

Med miljøstationer fra VEKSØ er affaldsbeholderne og containerne skjult på en æstetisk smuk måde med overdækning over containerne, så de ikke er udsat for vind og vejr. Samtidig sikrer miljøstationerne en overskuelig organisering af forskellige affaldscontainere til forskellige typer af affald eksempelvis pap og papir eller storskrald.

Miljøstationer så som affaldsstationer og affaldsskure fra VEKSØ findes i flere smukke tidssvarende designs, der sikrer praktisk og let adgang til affaldscontainerne. Miljøstationerne er lavet i holdbare materialer, der kan klare at blive brugt ofte. Naturlig ventilation sikres via hulmønstret i beklædningen, og man mindsker derved lugtgener om sommeren.

SAMLING PÅ SKRALDET I BYEN

Vores miljøstationer er designet til at indgå i bylandskabet på en æstetisk og naturlig måde. I Aarhus Kommune er SERVITEL-stationerne eksempelvis lavet i den genkendelige grønne farve, som går igen i hele byrummet.

Vores miljøstation ROBO tilbyder en samlet løsning til organisering af både cykler og affald i gårdmiljøerne. På den måde samles flere services ét sted i gården til fordel for beboerne i de omkringliggende boliger. ROBO kommer med overdækning med enten buet eller lige tag. Cykler og affaldscontainere er tydeligt opdelt og har hver sin enhed. Det giver et brugbart og praktisk modul.

Alle vores miljøstationer er lavet af meget holdbare materialer, der kan pulverlakeres. På den måde kan man skabe en station, der på naturlig måde indgår i det omgivende byrum eller gårdmiljø.