BYRUM

En moderne by skal være attraktiv og imødekommende for byens borgere og besøgende. Byrummet skal tage udgangspunkt i deres behov, og byindretningen skal gøre det let og praktisk at bo og leve i byen. En moderne by er en by i udvikling.

Hos VEKSØ arbejder vi hver dag med at gøre byrummet til en god og gennemtænkt oplevelse for byens borgere og besøgende.

REN BY - SMUK BY - TRYG BY

Byens rum skal være et attraktivt sted for os alle at være, og byen skal være et effektivt, rent og trygt sted at bo og arbejde. Produkterne fra VEKSØ er arkitekttegnede og gennemtænkte med fokus på funktionalitet, kvalitet og skandinavisk design. Det er brugervenlige og holdbare løsninger, der er med til at skabe værdi i byen.

Som et led i byplanlægningen og udviklingen af vores byer er brugsværdien og omgivelserne vigtige. Fremtidens byrum er gennemtænkt og helstøbt med tanke for, at byen skal kunne bruges af alle, og byen skal kunne tåle at blive brugt. VEKSØ indretter parker, pladser, skoler og andre offentlige arealer, så de omgivelser, hvor vi alle færdes, er rene, oplyste og smukke – og hvor der er fokus på helheden mellem omgivelser og arkitektur.

FREMTIDENS BYRUM

VEKSØs produkter skal medvirke til et tryghedsskabende, brugervenligt og æstetisk smukt byrum. Med inventar til byrummet som borde og bænke, pullerter, spærrebomme, affaldsbeholdere, overdækning og postkasser er vi med til at skabe en moderne by, der er praktisk og behagelig at bo og bevæge sig i for byens borgere. Vi er med til at skabe et naturligt flow i byen og gøre den effektiv, hvor produkternes placering er gennemtænkt i forhold til arkitekturen og omgivelserne.